در حال بارگذاری ... لطفا شکیبا باشید
مکانیزم مدیریتی NB009
مکانیزم مدیریتی براکت دار - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - زاویه اولیه تا نهایی پشتی :" 0.5- - 21.7 درجه - ابعاد 50.5*37*31.5 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم مدیریتی NB002B
مکانیزم مدیریتی - قابلیت پذیرش جک صندلی - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - ابعاد 54*54*22 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم مدیریتی NB002A
مکانیزم مدیریتی براکت دار - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - زاویه اولیه تا نهایی پشتی: 0.5- - 21.7 درجه
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم اداری NBA003
مکانیزم براکت دار - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - زاویه اولیه تا نهایی پشتی: 0- 22 درجه - ابعاد 42*38*16.5 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم براکت دار NBA001
مکانیزم براکت دار - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-12 درجه - زاویه اولیه تا نهایی پشتی: 0.5- 21 درجه - ابعاد :61*61*17 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم مدیریتی NB010
مکانیزم مدیریتی - قابلیت پذیرش جک صندلی - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - ابعاد 54*54*22 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم اداری براکت دار NG013
مکانیزم سینکرون دو اهرمه صندلی اداری با براکت- مکانیزم براکت دار - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی در تمام زوایا- ابعاد :54*22*34 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم مدیریتی NB004L
مکانیزم مدیریتی - قابلیت پذیرش جک صندلی - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - ابعاد 54*54*22 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم مدیریتی NB001L
مکانیزم مدیریتی براکت دار - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - زاویه اولیه تا نهایی پشتی: 0.5- - 21.7 درجه
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم مدیریتی NB004
مکانیزم مدیریتی - قابلیت پذیرش جک صندلی - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-13.2 درجه - ابعاد 54*54*22 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم براکت دار NBA005
مکانیزم براکت دار - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون - اهرم A جهت تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم زاویه پشتی - زاویه کفی از 0-10.5 درجه - زاویه اولیه تا نهایی پشتی: 15- 27 درجه - ابعاد : 57*26*35 - تعداد در کارتن : 4 عدد
مشاهده توضیحات تکمیلی
مکانیزم مدیریتی NBC001
مکانیزم مدیریتی - قابلیت پذیرش جک صندلی - مکانیزم سینکرون کامل - اهرم A برای تنظیم ارتفاع صندلی - اهرم B جهت تنظیم پشتی در هر حالت و در تمام زوایا - اهرم C جهت تنظیم سفتی و نرمی حرکت پشتی - ابعاد 50.5*37*31.5 - 4 عدد در هر کارتن
مشاهده توضیحات تکمیلی
بازگشت